torsdag 1. desember 2022

Salme 118,15-16

 Hør, det er jubel og seiersrop i de rettferdiges telt. Herrens høyre hånd gjør storverk, Herrens høyre hånd løfter opp, Herrens høyre hånd gjør storverk.

Disse versene er en drøm. "De rettferdiges telt" er Guds menighet på jord. Der høres det jubel og seiersrop. Hvorfor? Fordi Herrens høyre hånd er der og gjør storverk. Herrens høyre hånd er Jesus Kristus. Vi sier gjerne om en god assistent at han er sin sjefs høyre hånd. Jesus er ingen assistent. Han er Guds Sønn som sitter ved hans høyre hånd, og han er å finne i menigheten der han gjør storverk. Hvilke storverk? Han løfter opp. Han frelser, helbreder, styrker, trøster, rettleder og oppmuntrer. 

Vil du se Herrens storverk og bli styrket i din tro? Da må du komme deg inn i Guds menighet så fort du kan. Det er DER tingene skjer. Gud velsigne deg til det.

Ingen kommentarer: