tirsdag 6. desember 2022

Salme 118,17-20

 Jeg skal ikke dø, men leve

          og fortelle om Herrens gjerninger.
          
   
 18 Hardt har Herren tuktet meg,
          men han overga meg ikke til døden.
          
   
 19 Lukk rettferds porter opp for meg,
          jeg vil gå inn og prise Herren!
          
   
 20 
Dette er Herrens port,
          her går de rettferdige inn
.

I vers 17 proklamerer salmisten at han ikke skal dø, men leve og fortelle om Herrens gjerninger. Han hadde blitt reddet ut av en livsfarlig situasjon, og plutselig forstod han hensikten med det hele: Han skulle fortelle om Herrens gjerninger til menneskene. 
Som kristen er du frelst fra synd og sorg og fare. Men hvorfor? For at du skal fortelle verden om Herrens gjerninger. Du skal fortelle om det som har skjedd med deg, og du skal fortelle om den frelse Gud gjennom Jesu død og oppstandelse har gjort ferdig for oss alle, den som alle kan ta imot helt gratis. 
V 18. Herren tuktet salmisten hardt. Livet kan være vanskelig, særlig for kristne. Men alt som skjer med deg som gjør vondt, er nøye tilmålt. Du får ikke mer å baske med enn det du tåler. Selvfølgelig kommer du en dag til å dø, men du blir aldri overlatt til døden. Du går inn til livet. 
v.19 Herren vil lukke opp rettferds porter for deg, og du skal gå inn i det himmelske og prise ham. 
v.20. Jesus sier: "Jeg er døren". Han er den eneste veien til Far. Ingen kommer til Far uten gjennom ham. Når du tror på Jesus, yter du han rettferdighet, og slik blir du selv rettferdig og kan gå uhindret inn til Fars himmelglede. 

Ingen kommentarer: