onsdag 14. desember 2022

Salme 119,9-11

9 ב Hvordan holder den unge stien sin ren?

          Ved å ta vare på dine ord.
          
   
 10 Jeg søker deg av hele mitt hjerte,
          la meg ikke gå meg vill, bort fra dine bud!
          
   
 11 Jeg gjemmer ditt ord i hjertet
          så jeg ikke skal synde mot deg.

v. 9. Å "holde sin sti ren" er et uttrykk som har gått inn i det norske språket, og da handler det om leve ærlig og sant etter en allmenn anerkjent standard. Men her må vi gå lenger og si at det handler om å leve slik at en opprettholder et godt og rett forhold til Gud, noe som innebærer av vi innretter livene våre etter Guds lover, bekjenne våre synder når vi bryter dem og tror at Gud for Jesu Kristi skyld tilgir oss alt. Slik er det både for unge og eldre. Men når de unge er nevnt spesielt her, er det fordi ungdommen er en avgjørende brytningstid for mange. Paulus skriver til Timoteus at han skal "fly ungdommens lyster". Han presiserer ikke hvilke lyster han tenker på, det kan være så mangt, men sett i lys av budskapet som Paulus ellers presenterer er det ikke vanskelig å vite hvor et menneske skal flykte når de syndige lystene blir for sterke, det gjelder å komme seg til Jesus, kalle på hans navn og ta til seg i Guds ord. 
 
Guds ord er ikke bare Guds lover, men også hans løfter om nåde og tilgivelse for alle som lever i lyset. Guds nåde oppdrar oss til rettferdighet, skriver Paulus i Titus brev. 

I vers 10 ber salmisten om at Herren passer på ham slik at han ikke går seg vill i denne verdens jungel av meninger, holdninger, fristelser og hensyn. Slik trenger vi også å be. Guds bud, som favner både Herrens lov og hans evangelium (bud kan også bety budskap), har en konserverende virkning på oss. 

v.11. Når vi tar vare på Herrens ord, tar dette ordet vare på oss slik at vi blir sterke i Gud,  avslører djevelens bedrag, står imot syndens lyst og finner den rette vei i en verden som i sitt vesen står Gud imot, og som kan være vanskelig og utfordrende for kristne å leve i. 

Jesus er Guds ord, og han er i sitt ord. Det er grunnen til at dette ordet er så virkningsfullt. I Johannes 8 sier Jesus: Dersom dere blir i mine ord, og mine ord blir i dere, da er dere i sannhet mine disipler, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri, ikke bare fra syndens skyld, men også fra syndens makt. 


Ingen kommentarer: