tirsdag 29. november 2022

Salme 118,10-14

 Alle folkeslag omringet meg,

          i Herrens navn slo jeg dem tilbake.
          
   
 11 De var omkring meg på alle kanter,
          i Herrens navn slo jeg dem tilbake.
          
   
 12 De var omkring meg som bier.
          De sluknet som ild i tornekratt,
          i Herrens navn slo jeg dem tilbake.
          
   
 13 De presset meg hardt, jeg holdt på å falle,
          men Herren hjalp meg.
          
   
 14 Herren er min styrke og min sang,
          han er blitt min frelse.

Salmisten var omringet av fiender, fysiske fiender får vi tro. Trolig er det David som har forfattet denne salmen også. Han utkjempet mange kriger, og også i kampens hete var Gud hans allierte. Ja, han kjempet for Gud, og han slo fiendene tilbake i Herrens mektige navn. 
Vi kjemper ikke mot mennesker, vi kjemper bare mot mektige åndskrefter som holder menneskene fanget, og som får dem til å tro og hevde løgn som sannhet. Vår utgangspunkt er ikke at vi kjemper en forsvarskrig. Vi kjemper en angrepskrig, vi angriper og overvinner dødsrikets porter, som Jesus sier det i Matteus 16. Vi gjør det som kirke, som et fellesskap. Ikke en og en. Oppdraget er for stort til at det er rom for alenegang. Vi går sammen i krigen mot vantroen og løgnen. 
Hva er våre våpen? Det er Herren selv, hans navn, lovsangen, Guds ord, bønnen og samholdet. Har vi dette på plass, kan vi gå ut og erobre verden for Kristus. Det er vår oppgave. Det kan bli tøft. Ja, det blir tøft. Vi blir utsatt for motangrep, de kommer til å presse oss hardt, de vil være rundt oss på alle kanter som sinte bier og vi kan komme til å vakle. Men vi er dømt til å beseire dem rett og slett fordi sannheten er så mye sterkere enn løgnen, og vi støtter oss til Herren, han som er vår styrke og vår sang, ja, sangen bærer oss framover, den lyder hele tiden fra vår munn og vårt hjerte, kjærlighetssangen til Jesus, for å låne et uttrykk fra Jan Honningdal.  Herren er i sin egen person vår frelse. Han frelser oss fra fiendemaktene. Men først og fremst har han frelst oss fra synden og dommen. Denne frelsen ligger i Jesus. Derfor kan Johannes skrive: "Den som har Sønnen, har livet." Derfor er det at vi nødber folk om å ta imot Jesus, for gjør de det, er de frelst, ikke bare fra djevelens løgner og bånd, men fra synden, døden og dommen. 

Ingen kommentarer: