torsdag 30. mai 2019

Salme 72,9-20

v.9. Dei som bur i ørkenen er beduinane. Per i dag er dei i stor grad å rekna som unådde, OG DEI ER UTRULEG VANSKELEGE Å NÅ. Men for eit fantastisk løfte me har her: Beduinane skal bøya seg for Jesus og underordna seg fullstendig. I dag er dei muslimar. Men snart vil dei forstå at kristendomen er den einaste sanne religion, og Jesus den einaste sanne Gud og frelsar. 
Dette verset er fint å bruka når du ber for beduinane i Midt-Austen og Nord-Afrika. 

v.10-11 indikerer DISIPPELGJORDE NASJONAR. Det er jo NASJONANE kyrkja skal disippelgjera, og det inneber at nasjonane sine leiarar blir Jesu Kristi disiplar. Og her ser me det: Det kjem til å skje. ALLE folkeslag kjem til å tena HAN.

v.12-14 er herlege lovnader til dei som lever i fattigdom, tvang og elende. Livet deira er dyrt i Guds augo, han bryr seg om dei fattige og veike, og den som ropar til Gud vil få hjelp og berga livet. Dette er ord til alle som ikkje har nok til å få dekka dei basale behova. 
Jesus seier: "Søk først Guds rike og hans rettferd, så skal de få alt det andre i tillegg til det."

v.15 Saba er dagens Jemen der krigen rasar og hatet rår. Ein dag skal Jesus vinna hjarto til jemenittane, og dei stiller naturrikdomane sin til hans disposisjon. Og så skal dei skal lova og prisa han dagen lang for frelse og fred, framtid og von. Når du ber for Jemen, løft fram dette bibelordet for Gud. 

v.16 er ei bøn om Herrens velsigning over alle som velsignar Herren. 

v.17 er ei bøn om at evangeliet alltid skal ha liv og kraft i seg, at Jesu namn skal vera elska, tilbedd og æra av stadig nye generasjonar heilt til han kjem attende til frelse og dom. 

v.18-19. Salma vert avslutta med ei lovprisning og ein lovnad om at Herrens herlegdom skal fylla heile jorda. Det skjer når me som kyrkje lovar, prisar og hyllar han. 

Med dette er den andre salmesamlinga til ende, og neste gong startar me på salmesamling nr. 3.

Ingen kommentarer: