mandag 13. mai 2019

Salme 71,10-16

v.|10. Her er me midt inni Johannesevangeliet der dei jødiske leiarane gong etter gong kom saman for planleggja Jesu død. Og kyrkjehistoria er full slike planar også mot Jesu modige vitner, og mot vanlege truande for den saks skuld. Over 200 kristne vart sprengt i filler av muslimske sjølvmordsaksjonistar 1. påskedag på Sri Lanka. Alt nøye planlagt.

v.11. Forfølgjarar er alltid overtydde om at dei anten representerer Gud eller i det minste rettferda. Dei skammar seg ikkje over det skamfulle dei gjer. Tvert om er dei stolte. 

v.12-13. Salmisten ber Gud om snarleg hjelp, og han ber om at dei som køyrer rettsprosess skal bli avslørte som vonde menneske og bli sitjande att med skam og vanære.  

v.14-16. Midt i dei tårnhøge problema vil salmisten lovsynga Gud saman med andre, og han vil prata med folk om Guds frelse. Slik ventar han med von. Det kan me kalla AKTIV VENTING. Me har mykje å læra av det. Å venta på Herren er i Guds ord å lovprisa han, og fullføra det han har bede oss om å gjera, og forkynna evangeliet, Guds rettferd, for høg og låg, fattige og rike, dei som nær og dei som er langt borte. 
          
   
 

Ingen kommentarer: