fredag 6. januar 2023

Salme 119,32

 32 Eg vil springa den vegen dine bod viser, for du gjer mitt hjarte stort.

For ein begeistring salmisten syner her for Guds veg. Han vil ikkje berre gå på han, nei han vil springa. Her er ein person som ikkje vil leva eit heilt vanleg bedageleg og komfortabelt kristenliv, nei han vil gje alt. Han er veldig motivert og ivrig. Ein skikkeleg friskus. 

Ja, me møter dei i ny og ne. Og då tenkjer eg ikkje på dei som spelar skodespel, hyklarane, for dei finst også, men eg tenkjer på dei som verkeleg har opplevd Gud, blitt fylt av hans kjærleik på ein slik måte at hjarta deira held på å sprikka av glede, håp og tru, ja det indre trykket har gjort hjarta deira stort. Herlege folk. Må det berre skje med oss alle saman. 

Ingen kommentarer: