onsdag 19. oktober 2022

Salme 114

 Då Israel drog ut frå Egypt,

          Jakobs hus frå eit framandt folk,
          
   
  2 då vart Juda hans heilagdom
          og Israel hans rike.
          
   
  3 Havet såg det og rømde,
          Jordan snudde og rann tilbake.
          
   
  4 Fjella hoppa som vêrar
          og haugane som lam.
          
   
  5 Kva har hendt deg, hav, sidan du rømmer,
          sidan du snur og renn tilbake, Jordan,
          
   
  6 sidan de hoppar som vêrar, de fjell,
          og som lam, de haugar?
          
   
  7 Jord, skjelv for Herrens andlet!
          Skjelv for Jakobs Gud,
          
   
  8 
han som gjer berget til ein innsjø
          og harde fjellet til ei vassrik kjelde
.

Salma handlar om kva som hende då Gud førte Israel ut av Egypt. Alle naturlege hindringar vart fjerna, skapningen måtte lyda Skaparen og skaparverket fryda seg. 
Då Juda og Israel vart ført ut av fangenskap og slaveri, vart Juda Guds heilagdom og Israels hans rike. 
Me skjønar at salma er skriven etter riksdelinga på 900-talet f.Kr. 
Israel vart historias første frie nasjonsdanning.  Det nye og unike var at det opppstod ein nasjon vart styrt av lov og rett, og ikkje av makt og styrke. 
Nasjonal fridom har nemleg sine røter i Gud og Guds openberring. 
Berre Gud kan sikra ein nasjons fridom, men då lyt nasjonen halda seg til Gud, og respektera og lyda hans lover. 
Denne salma syner oss at det skjer veldige omveltningar i samfunnet og naturen når Gud for alvor intervenerer. 
Difor ber me om at Gud enno ein gong skal intervenera i landet vårt også, og fri oss frå alle djevelens løgner som har fått festa seg i samfunnet og lovverket. 

Ingen kommentarer: