mandag 12. september 2022

Salme 111,9-10

 Han gav folket fridom

          צ og fastsette si pakt for evig.
          ק Namnet hans er heilagt, det vekkjer frykt.
          
   
 10 ר Å frykta Herren er opphav til visdom,
          ש alle som gjer det, har god forstand.
          ת Hans lovsong varer til evig tid.

Gud sette israelsfolket fri frå slaveriet i Egypt. Hans spesielle pakt med dette folket er evigvarande. Han sa til Abraham i 1.Mosebok 17:  "Eg vil oppretta mi pakt mellom meg og deg og etterkomarane dine frå slekt til slekt, ei evig pakt: Eg vil vera Gud for deg og etterkomarane dine.  8 Landet du bur i som innflyttar, heile Kanaan, vil eg gje deg og etterkomarane dine i eige til evig tid. Og eg vil vera deira Gud.» Dette var Abrahamspakta. Den er Gud ein garantist for.

Men det finst ei pakt for oss heidningar også. Den kallar me Kristuspakta. På krossen sona Jesus straffa for all verdas synd, han sette oss fri frå synd, skuld og evig straff, og gjennom tru og dåp blir me blir me alle statsborgarar av Guds rike, for denne pakta er slik: "Den som trur og blir døypt, skal bli frelst," som Jesus formulerer det i Markus 16, eller som han seier det i Lukas 24,47-47: "I hans (Jesu) namn skal omvending og syndsforlating forkynnast for alle folkeslag. De er vitne om dette."

Ei underskrift av rette person kan opna alle dørar for eit menneske. Ved å tru på Jesu namn, blir du for det første Guds barn, les me i Joh. 1,12, og for det andre vil dette namnet opna himmelporten for deg den dagen du døyr. Har du hans innskrift, hans signatur, då er det ingen som kan stoppa deg, for hans namn er heilagt. Det har ein enorm verdi. Ingen englar eller krefter vågar å stoppa ein som har Jesu signatur. 

v. 10. Å frykta Herren betyr ganske enkelt å tru på han og innretta livet sitt etter hans ord. Det er klokt. Ved å tru på Jesus blir me Guds barn og arvingar til det evige livet. Og ved å følgja Guds ord, held me Guds ære i verda ved like, og me blir til velsigning og glede for våre medmenneske, slik at dei for vår skuld kan lova og prisa Far i himmelen. 

Ingen kommentarer: