torsdag 2. oktober 2008

Filipparbrevet 4,8-9

v.8: Mykje i denne verda er bra og aktverdig. Kristne bør ta slikt til seg og læra av det. Nokre har ein tendens til å tenkja at kristne ikkja har noko å læra av ikkje-kristne. Andre går så langt at dei demoniserer alt som høyrer denne verda til, og utviklar kulturfientlege haldningar. Dermed går ein glipp av mykje godt. Alt i denne verda som er reint, sant, elskeleg, rettferdig, prisverdig og som har eit godt rykte skal ein kristen gje akt på og vera open for. Når det er sagt, må eg få leggja til at svært mykje i litteratur, film, musikk, biletkunst og scenekunst er besmitta og forgifta av synd, og slikt må me som kristne halda oss unna. Men å forkasta alt er berre dumt.

v.9: Men viktigare er det at me følgjer alt det Paulus har lært oss, både i teori og praksis. Då vil Guds fred vera med oss. Kristendom er eit "handverk". Det er noko som skal praktiserast, og praksis er alltid målet for teorien. Her har mange av oss mykje å henta.

Ingen kommentarer: