mandag 15. juni 2020

Salme 85,12-14

 12 Sanning skal spira opp av jorda
          og rettferd sjå ned frå himmelen.
          
   
 13 Herren skal gje det som godt er,
          og landet vårt skal bera si grøde.
          
   
 14 Rettferd går framføre
          når han dreg fram.


Vers 12 indikerer ein situasjon der Gud har kontroll og regjerer både på jorda og i himmelen, og dette korresponderer godt med det Jesus sa i misjonspåbodet: "Eg har fått all makt i himmel og på jord." 

Sanning er to ting: Det er ei korrekt framstilling av røyndomen slik me sansar han, altså det me kallar fakta. Men sanning er også den nye røyndomen som Jesus kom med, den som me kallar for Guds rike, det riket det synd vert tilgjeve, blinde ser og lamme går osv. 

Når det står at sanninga spirer fram frå jorda, altså nedanfrå, så tenkjer eg meg at dette går på det som skjer i den jordiske kyrkjelyden. Det er i denne at Guds sanning, Guds nye røyndom spirer fram. 

Ting er rettferdig når menneska får og tek imot det dei har rett på frå Gud: syndsforlating, Andens gåve og evig liv. Desse tre elementa inneheld alt me treng for å ha eit rett og godt høve til Gud i tid og evighet.

Det er når evangeliet om Jesus blir forkynt at Gud deler ut gåvene sine. Dersom ingen vil fortelja og forkynna om han, går folk glipp av Gud og det evige livet. 

v. 13 er ein herleg lovnad om innhaustning. Sjølvsagt handlar det om jordbruket. Gud bryr seg mykje om det. Men mest handlar det om åndeleg liv og vekking. Ingenting er så godt som når menneska finn Gud og med det blir frelste frå syndene sine.    

v.14 Rettferd her kan også omsetjast med frelse. Før Herren kjem, skal mange som bli frelst.   Han kjem ikkje attende til ei falmande kyrkje, men ei kyrkje som er prega av vekking. Ja, vekking i den betydning at folk kvar dag blir frelst, døypt og lagt til kyrkja blir normalen meir enn unnataket.         

Ingen kommentarer: