tirsdag 27. januar 2009

Salme 5,8-13

v.8: Det er berre Guds miskunn som gjev oss tilgang til Guds hus. Gud har i sin godleik opna huset sitt for oss, ikkje berre forat me kan koma på besøk, men slik at me kan flytta inn hos han, bli hans barn og familie.
David kastar seg ned for Gud. Guds stordom overveldar han, og han overgjev heile seg ved å kasta seg ned.
v.9: Han ber om at Gud leider han i si rettferd. Det er ei god bøn. David vil gjerne leva rett, og han ynskjer siger over fiendane sine. Difor ber han Gud om å jamna vegen for han slik at han ikkje møter hindringar og slik at han kan vandra lett.
v.10: Fiendane hans er svært lygnaktige. Det er tydeleg ei plage for han. Folk som lyg er jo farlege, for det er alltid nokre som trur på dei.
v.11 Og David ber Gud om å avsløra lygnhalsane og dømma dei frå gard og grunn, for med lygnene sine har dei strengt tatt sett seg opp mot Gud sjølv.

Ingen kommentarer: