lørdag 22. mars 2014

Salme 41,2-4

  2 Sæl er den som har omsorg for dei veike.
          På ulukkedagen friar Herren han ut.


   
 3 Herren vernar han og held han i live.
          lukkeleg er han i landet.
          Du overgjev han ikkje til grådige fiendar!
         
   
 4 Herren styrkjer han i sjukdomen;
          du forvandlar leiet hans når han er sjuk.


 Dette er herlege ord som bør motivera alle til å dra omsorg for veike menneske. For ulukkedagen kjem til alle, grådige fiendar kan fort dukka opp, det opplever dei i Ukraina i desse dagar, og sjukdom råkar alle før eller seinare. Då er det fantastisk å ha verdas sterkaste og flinkaste pappa med på laget, og det har du og eg dersom me tek oss av dei fattige, hjelpelause og utslegne.

Ingen kommentarer: