onsdag 21. januar 2015

Salme 45,9-18

 v.9 Kongen luktar godt av myrra, aloe og kassia. Myrra kjenner me frå juleforteljinga som ei velluktande salve. Aloe er det som me kallar alovera, og som me brukar som sårsalve med lækjande og lindrande verknad. Kassia er kanel. 

Jesus og hans vener skaper himmelsk atmosfære. Også gjennom sitt strengespel, dvs sin fagre lovsong. Det er sant: Lovsongen til Gud dreg himmelske krefter ned til oss. 
         

v.10 Berre dei som kongen vel ut kan koma til hoffet og bli ein del av dette.
Jesus seier: "De har ikkje valt ut meg, men eg har valt ut dykk." 
Han har gjort oss til kongar og prestar, skriv Peter i sitt første brev kap. 2.
Det handlar om identitet.
         

Eg tolkar det slik at brura i denne teksten er det frelste Israel slik ho ter seg før Jesus kjem att i herlegdom.

v.11 Kongen vil ha dottera si merksemd. Han vil at ho skal lytta til han og  gløyma farsslekta. Jesus seier at dei som elskar far og mor meir enn HAN, er han ikkje verd.
Å bli kristen er å bli plassert inn i ei ny slekt, Guds slekt. Det blir samanlikna med å inngå ekteskap, ein radikal endring av status. Ein forlet far og mor og held seg til ektefellen. Ein kristen går inn i ein slik relasjon til Kristus. Han blir vår livskjærleik og ingen andre enn Han skal ha makt i liva våre. Familiar har verdiar og uskrivne kodexar for kva som er rett og galt, bra og mindre bra. Å bli kristen er å snu ryggen til dei gamle familieverdiane og adoptera Guds verdiar og HANS rettskodex. 

v. 12  Kongen blir ikkje mett av brura vin venleik. 
Jesus synest du er vakker, den vakraste han veit om. Han blir aldri lei av deg og aldri mett av å sjå på deg. Han gleder seg over deg. 
Difor skal du bøya deg for han, din Herre. Å bøya seg tyder å tilbe han og lyda hans ord. 

v. 13 Guds kyrkje skal gjennom sin måte å leva på få så stor respekt i verda at dei som står utanfor samfunnet med Gud (her Tyros dotter) skal koma med gåver for å oppnå hennar gunst. Det synest peika framover mot ei anna tid enn den me lever i no.
        
v.14: Som kristne er me fullkomne og herlege.  Rettferdige for Gud, vakre for Gud og store i kraft. Kjolen er ei gåve frå Gud sjølv som seier kven me er. Han er gjennomvoven av gull som er eit bilete på Guds herlegdom. Som kristne er me berarar av Guds herlegdom. Den ligg utanpå oss og gjev oss ein aura av guddommeleg kraft og godleik. 


15 Brura er vakker. Dei unge jentene som går bak henne er kristne frå alle dei andre folkeslaga i verda. Dei er det frelste Israels brudejenter. Alle blir dei ført fram for kongen med fryd og glede (v.16), som er grunnstemningen i Guds kyrkje.
         v.17 Ein ny generasjon menn står fram som leiarar i landet. Dei overgår fedrane sine i kjærleik til Gud og hans ord og blir betrudd større ansvar.
         

v.18  Å minnasts Herrens namn er det same som å repetera hans velgjerningar, lova han for dei og dagstøtt forkynna hans strålande rettsordning. Då vil folka lova Han i all æva. Det er ein lovnad. 


Ingen kommentarer: